WAAAROM DOET JE KIND DE DINGEN DIE HET DOET?

WAT ZOU ER AAN DE HAND KUNNEN ZIJN?

Even gewoon in alfabetische volgorde wat er zoal aan de hand zou kunnen zijn. Schrik niet, want echt zo zwart-wit en extreem als het hier staat is het nooit!

ADHD — Is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Het is moeilijk om je aandacht vast te houden, je kunt je moeilijk concentreren  en daardoor denkt je vaak niet na voor je reageert. Andere mensen  beschouwen je vaak als erg druk en mijden je misschien.

Angsten — Je hebt bij voortduring een rare angst in je.  Je kamt met ongewenste gedachten of handelingen je voelt je bedreigd of achtervold. Je voelt dat je eigenlijk niet meer kunt doen wat je zelf wilt. Misschien heb je een fobie of een paniekangst of wat in de psychologie met moeilijke woorden een posttraumatische stressstoornis wordt genoemd.

ASS – Autisme Spectrum Stoornis. Je hebt het moeilijk in het contact met andere mensen, je hebt een steevast gedragspatronen en het moeilijk om nieuwe veranderende informatie te verwerken. Zou kunnen dat je een aandoening (lichte vorm van) die PDD-nos, stoornis van Asperger of autisme wordt genoemd.

Lichamelijke klachten — Je hebt psychische klachten door een lichamelijke ziekte. Als je klaagt wordt  je niet begrepen. Je omgeving ziet het al gauw als vage klachten. Je  hebt hoofd- of buikpijn, omdat je niet lekker in je vel zit of veel piekert. Mogelijk heb je een aandoening (lichte vorm) van wat hypochondrie wordt genoemd.

Gezinsproblematiek – In jouw gezin en familie is sprake van verstoorde relaties. Tussen jou en je ouders of tussen jou en je broers/zussen.

Eetstoornissen – Je wilt echt niet te dik te zijn, zoals je tante Martha of welk afschrikkend voorbeeld ook. Je bent een beetje teveel aan het lijnen. Maar het kan ook andersom, je eet veel te veel en/of hebt vreetbuien. Misschien heb je een lichte vorm van anorexia of wat boulimia nervosa wordt genoemd.

Gedragsproblemen — Je pubert, je bent echt koppig, snel geïrriteerd, schreeuwt, vloekt, speelt de baas of pest. Je kunt en wilt je niet aan regels houden, je bent liever ongehoorzaam, zoekt ruzie, je liegt en vernielde de Legobouwsels van je kleine broertje. Heerlijk! Mogelijk heb je een aandoening die CD  heet, maar veeleer ben je tijdelijk opstandig en is het volgend jaar weer over.

Psychoses – Bah, je hoort steeds weer stemmen in je hoofd of je ziet beelden die anderen niet zien. Ook kun je dingen ruiken of voelen die anderen niet waarnemen. Je denken is verward, wat is werkelijkheid en wat fantasie? Mogelijk heb je een aandoening die psychotische stoornis of zelf schizofrenie. Haptotherapie kan je dan niet helpen.

Stemmingsproblemen — Je bent echt de hele tijd somber en beleeft nergens meer plezier aan. Ook kun je nauwelijks belangstelling opbrengen voor anderen en hun doen en laten. Je hebt ook slaap- en eetproblemen. Je stemming kan erg wisselen. Mogelijk heb je een aandoening die depressieve, dysthyme of bipolaire stoornis wordt genoemd. Kan ook in het geheel niet of slechts in geringe mate.

Tics — Je hebt ongewild last van bewegingen of het maken van geluiden. Wat knipper je vaak met je ogen of wat trekt het rond je mond. Je tikt met je handen of voeten. Mogelijk heb je een aandoening Gilles de la Tourette wordt genoemd en heb je echt gespecialiseerde hulp nodig. Maar veeleer  ben je gewoon nerveus en kan ik wat voor je doen.

Stem- en spraakproblemen – nog te schrijvenM

Maak een afspraak

Haptonoom Groningen en Roden 

Maak nu een afspraak met Tineke Kooijinga in Groningen of Roden   

Aanmelden voor haptonomie kan hieronde per telefoon of email.

CONTACT

Tineke Kooijinga – Praktijk Veerkracht GRONINGEN: Hereweg 100 / 9725 AJ Groningen  Praktijk Veerkracht RODEN: Albert Schweitzerplantsoen 58/ 9301HC Roden – Telefoon: 06-51107165 
Email: info@veerkracht.eu

VVH lid haptotherapeut

ZORGCODES GZ-HAPTOTHERAPIE GRONINGEN VEERKRACHT

Haptotherapie Groningen AGB-code: Zorgverlener: 90-025611 T.M. Kooijinga / Praktijk/instelling: 90-(0)04462 / Behandelcode: 24602